do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
Strona główna Gospodarka Odpadami - Aktualności
17/IV
kategoria:
Odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy,

10 kwietnia Rada Gminy Zbrosławice podjęła uchwałę o podniesieniu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr VI/74/2015).

W roku 2014 unieważniono trzy postępowania przetargowe z powodu zbyt wysokich cen oferowanych przez firmy oraz małego zainteresowania potencjalnych wykonawców w odniesieniu do postępowania przetargowego z roku 2013. Dodatkowo ilość odpadów zmieszanych w naszej gminie zwiększyła się o 25% w porównaniu z rokiem 2013, co pociąga za sobą wzrost ceny ich odbioru i zagospodarowania. Z powodu braku rozstrzygnięcia przetargowego w grudniu 2014 r. oraz w celu zapewnienia ciągłości odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy przedłużono umowę z dotychczasowym Wykonawcą do końca maja 2015, na mocy tzw. zamówień uzupełniających. Od 1 stycznia br. Gmina ponosi na rzecz przedsiębiorstwa ALBA Południe Polska Sp. z o.o. opłatę w wysokości 8,32 zł za każdego mieszkańca, za każdy miesiąc świadczonej usługi. Kwota ta znacznie przekracza wpływy uzyskiwane z opłat mieszkańców. W czwartym postępowaniu przetargowym najniższa wskazana stawka to 7,83 zł, zaproponowana przez dotychczasowego Wykonawcę. Biorąc pod uwagę obecne stawki do podpisania umowy na kolejny okres konieczne jest podniesienie stawek.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym, konieczne jest pobieranie wyższej opłaty od mieszkańców, aby starczała ona na realizację całości zadań powierzonych gminie w tym zakresie (wynagrodzenia pracownicze, koszty obsługi systemu informatycznego, edukacja ekologiczna, poczta, materiały biurowe).

Zatem po zmianie stawki kształtują się następująco:
- opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie - 9,00 zł od osoby,
- opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi - 14,00 zł od osoby.

Planowana zmiana stawek obowiązywać będzie od II kwartału br. czyli od 1 kwietnia 2015 r. Termin wejścia nowych stawek uzależniony będzie od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zatem te osoby, które dokonały już płatności za II kwartał i kolejne, uwzględniając stare stawki, zostaną poinformowane o konieczności skorygowania należności i pokrycia ewentualnych różnic w opłatach, w terminach płatności poszczególnych rat. W maju Urząd Gminy Zbrosławice do każdej nieruchomości objętej system dostarczy zawiadomienie o wysokości opłaty do końca roku, celem ułatwienia płatności dla wszystkich mieszkańców – dopuszcza się wstrzymanie ewentualnych płatności za II kwartał do czasu otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W razie wątpliwości co do wysokości opłat i należności prosimy o telefoniczny kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej – tel. 32 666 44 00.

 
 
 
 
 
 
Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H