do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gospodarka_odpadami/index/APEL-DO-ROLNIKOW/idn:1476
Drukuj grafikę : tak / nie

Gospodarka Odpadami - Aktualności

15/III
kategoria:
Odpady komunalne

Nawiązując do informacji nadesłanej przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin apelujemy do rolników o racjonalne postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, opakowaniach po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz nawozach, adiuwantach i produktach biobójczych.

„Docierają sygnały, że istnieją podmioty, które nie posiadają uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo to takimi odpadami się zajmują. Skupują one od rolników puste opakowania po środkach ochrony roślin, traktując je jako cenny surowiec wtórny. Oferty sprzedaży takich pojemników pojawiają się choćby w internecie. Istnieje poważne ryzyko, że opakowania te są poddawane recyklingowi w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany, co nie powinno mieć miejsca”.

W związku z powyższym informujemy rolników o „(…) obowiązku zwracania opakowań do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazanie do systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem”.

 

Opakowania po środkach ochrony roślin

15 marca 2017 2 zdjęć

Plakaty

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, Pismo z dnia 25.01.2017 r. dotyczące opakowań po środkach ochrony roślin, Warszawa 2017 r.

Redagował: Joanna Skandy