do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gospodarka_odpadami/Stawki_i_terminy_platnosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Stawki i terminy płatności

Rada Gminy Zbrosławice określiła stawki opłat:  Uchwałą Nr XXXIX/376/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.) następująco:

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, w wysokości 105,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w okresach dwumiesiecznych w następujących terminach:

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresach dwumiesięcznych  w następujących terminach:

Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu.

Opłatę należy uiszczać: