do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/gospodarka_odpadami/Stawki_i_terminy_platnosci
Drukuj grafikę : tak / nie

Stawki i terminy płatności

Rada Gminy Zbrosławice określiła stawki opłat:  Uchwałą Nr IV/46/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujące od dnia 1 czerwca 2019 r.) następująco:

Od  1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe stawki miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za kwartał. Gmina nie wystawia faktur ani rachunków z tego tytułu. Opłaty należy wpłacać w następujących terminach danego roku:

Opłatę należy uiszczać: