do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gospodarka_odpadami/Podmioty
Drukuj grafikę : tak / nie

Podmioty odbierające odpady powstające w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Gmina Zbrosławice udostępnia adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Firma Handlowo – Usługa „Szymon”

Szymon Kożdoń

Lechonia 25 m 3,

42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach

516 703 128