do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gmina_i_solectwa/zbroslawice
Drukuj grafikę : tak / nie

Zbrosławice

 

Zbrosławice - centrum administracyjne gminy rolniczej, w której na blisko 150 km2 mieszka 15500 ludzi. 2/3 obszaru gminy zajmują użytki rolnicze. Duża ilość terenów zielonych i przewaga wiatrów zachodnich, chroniących przed napływem zanieczyszczonego powietrza z terenów uprzemysłowionych tworzą korzystny mikroklimat dla leczenia chorób górnych dróg oddechowych oraz układu nerwowego. Z tego powodu teren ten nazywano niegdyś, nieco na wyrost, „Szwajcarią Zbrosławicką”. Walory te wykorzystuje kilka placówek sanatoryjnych, m.in. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice w Kamieńcu, Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczo Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach oraz ośrodek rehabilitacyjny „Caritas”.

Pierwsze wzmianki o Zbrosławicach pochodzą z 1235 roku. We wsi znajduje się kilka godnych uwagi zabytków m. in. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z połowy XV wieku, powiększony przez Jerzego Larysza w latach 1610 - 20, odbudowany po pożarze z 1909 roku, utrzymuje cechy stylu barokowego. Najstarszą częścią świątyni jest orientowane, gotyckie prezbiterium. Wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII wieku. Świątynia ma wezwanie Wniebowzięcia NMP, co wiąże się z XV wieczną figurką Matki Boskiej podarowaną kościołowi przez jednego z właścicieli wsi. Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica grobowa Stockmanów z 1827 roku. Dociekliwy turysta może poszukać jeszcze wielokrotnie przebudowanego pałacu z połowy XVIII wieku. Miłośnikom zabytków techniki proponujemy poszukanie wylotu sztolni odwadniających kopalnie rud ołowiu i srebra w Tarnowskich Górach (Ptakowice), nieczynne młyny wodne, zespół dworca kolejowego i niemieckie bunkry z okresu międzywojennego. Miłośnicy przyrody powinni obejrzeć okazałe drzewa: robinię, dąb szypułkowy, lipy drobnolistne.