do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gmina_i_solectwa/wilkowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Wilkowice

Wilkowice – zgodnie z opracowaniami pierwsza wzmianka o Wilkowicach pojawia się w 1256 r. jako wieś w diecezji wrocławskiej. Najbardziej znaną rodziną władającą tymi terenami była niezwykle rozgałęziona szlachta śląska - Larischowie (w kościele w Zbrosławicach znajduje się płyta nagrobna Jerzego Larischa z 1616 r. należącego do naczęsławickiej linii tego rodu). We wsi znajduje się późnobarokowy pałac Larischów z pierwszej połowy XVIII wieku zamieniony na budynek mieszkalny. W XIX wieku władał tym terenem Karol von Koschützki (Kosicki), który z powodu koligacji rodzinnych używał od 1811 r. nazwiska Larisch. W połowie XIX wieku wydawał „Poradnik dla ludu górnośląskiego”, a w okresie Wiosny Ludów był prezesem Klubu Narodowego w Bytomiu, żądającego równouprawnienia Polaków i Niemców górnośląskich. W otoczeniu park z kilkoma okazami drzew (platan, grab, lipa drobnolistna, dąb, jesiony, choina kanadyjska). Przy rozwidleniu dróg znajduje się głaz narzutowy o obwodzie prawie 4 metrów.

Wilkowice

16 września 2016 2 zdjęć