do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gmina_i_solectwa/lubie
Drukuj grafikę : tak / nie

Łubie

 

Strona www: http://www.łubie.pl/

Łubie – wieś wzmiankowana w 1256 roku. Przez długi czas należała do jednego z najstarszych rodów górnośląskich – von Blacha i była ich siedzibą rodową. We wsi kościół z XVI wieku, powiększony w XVII wieku przez Otiesławów. Wyposażenie z XVII i XVIII wieku. Niegdyś znaczący ośrodek odpustowy. Wieś m.in. należała do rodziny Baildonów, której protoplastą był szkocki inżynier John Baildon (1772 - 1846) przybyły na Śląsk w 1793 roku; będąc w służbie króla Prus wybudował m.in. pierwszy w Europie wielki piec opalany koksem (Gliwice), wielkie piece w Królewskiej Hucie (dziś Chorzów) i Bytkowie (dziś dzielnica Siemianowic) oraz w latach 1825 - 1830 wybudował w Katowicach hutę (dziś już nie istniejąca huta „Baildon”). Posiadał także majątki ziemskie w Łubiu, a w Bełku koło Orzesza - dobra po żonie. Na przykościelnym cmentarzu znajdują się groby jego dzieci - Artura, Marii i Aleksandra oraz jego żony Heleny. Sam John Baildon zmarł i został pochowany w Gliwicach. Zachował się, otoczony resztkami parku krajobrazowego, klasycystyczny dwór z 1869 roku, zbudowany przez potomków Baildona - użytkowany obecnie jako dom pomocy społecznej oraz spichlerz dworski.