do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gmina_i_solectwa/kopienica
Drukuj grafikę : tak / nie

Kopienica

 

Strona www: http://www.łubie.pl/

Kopienica – wieś wzmiankowana na pocz. XIV wieku jako dobra rycerskie. Od drugiej połowy XV wieku władali okolicą Otiesławowie. Na froncie kościoła w Łubiu znajduje się tablica fundacyjna wspominająca tę rodzinę. W 1844 roku wg projektu Emila von Wrochem wybudowano tu dwór, po II wojnie światowej wykorzystywany był do celów oświatowych. W otoczeniu park o powierzchni ok. 4ha z ciekawymi okazami drzew (buk czerwony, jesion, sosna wejmutka, dąb). Także na terenie wsi można odnaleźć kilka wyróżniających się lip drobnolistnych. Przy ul. Bohaterów okazały głaz narzutowy.