do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/gmina_i_solectwa/gminna_ewidencja_zabytkow
Drukuj grafikę : tak / nie

Gminna ewidencja zabytków

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”.

Zgodnie z zarządzeniem Nr OR.0050.477.2013 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 17 grudnia 2013 z późn. zm. wprowadza się Gminną Ewidencję Zabytków:

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wykaz pomników przyrody Gminy Zbrosławice 16-09-28 13:05 55.89KB pobierz plik: Wykaz pomników przyrody Gminy Zbrosławice
pdf Zarządzenie wykreślające 17-10-04 16:47 269.77KB pobierz plik: Zarządzenie wykreślające
pdf Zarządzenie Nr OR.0050.415.2017 17-11-22 15:14 121.49KB pobierz plik: Zarządzenie Nr OR.0050.415.2017
pdf Załącznik nr 1 - Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków 17-11-22 15:14 511.15KB pobierz plik: Załącznik nr 1 - Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków
pdf Załacznik nr 2 - Wykaz stanowisk archeologicznych 17-11-22 15:15 444.1KB pobierz plik: Załacznik nr 2 - Wykaz stanowisk archeologicznych
pdf Zarządzenie OR.0050.374.2018 z dnia 12 października 2018 - wykreślające 18-10-29 12:11 45.68KB pobierz plik: Zarządzenie OR.0050.374.2018 z dnia 12 października 2018 - wykreślające