do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/zjazd_ze_zwirki_i_wigury
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa zjazdu publicznego z ulicy Żwirki i Wigury w Zbrosławicach wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej

W ramach zadania powstał zjazd publiczny z drogi gminnej Żwirki i Wigury (wykonany z kostki betonowej) wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej kruszywem.

Zadanie było finansowane ze środków własnych budzetu gminy w wysokości: 31.161,90 zł