do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/zjazd_publiczny_Ptakowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej - ulicy Reptowskiej w Ptakowicach wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano zjazd publiczny z drogi powiatowej 3221 S (ulica Reptowska) wykonany z kostki betonowej wraz z przepustem oraz utwardzeniem drogi wewnętrznej kruszywem.

Zadanie było finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: 90.962,21 zł.