do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/wodociag_wilkowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa wodociągu w ciągu ulicy Wąskiej w miejcowości Wilkowice

W ramach zadania wykonano:

Prace wykonywano w okresie pomiędzy 08.08.2016 r. a 26.10.2016 r.

Źródła finansowania:

Dofinansowanie WFOŚiGW Katowice: 67.815,55 zł.

Wkład własny: 205.513,29 zł.

Wartość całkowita wykonanych robót: 273.328,84 zł.