do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/wodociag_przezchlebie
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Mikulczyckiej w Przezchlebiu

W ramach budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Mikulczyckiej pomiędzy miejscowościami Przezchlebie – Ziemięcice wykonano 444 mb nowej sieci oraz dokonano przełączenia 14 budynków do nowego wodociągu na odcinku prowadzonych prac.

Zadanie sfinansowano ze środków:

dotacji z PROW w wysokości: 45.808,09 zł

pożyczki z WFOŚiGW w wysokości: 181.366,00 zł

środków własnych budżetu gminy: 106.549,64 zł

 

KOSZTY RAZEM: 333.723,73 zł.