do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/wodociag_kamieniec
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa wodociągu w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Kamieniec

W ramach zadania wykonano:

Prace wykonywano w okresie pomiędzy 08.08.2016 r. a 26.10.2016 r.

Źródła finansowania:

Dofinansowanie WFOŚiGW Katowice: 17.624,31 zł.

Wkład własny: 34.211,58 zł.

Wartość całkowita wykonanych robót: 51.835,89 zł.