do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/termomodernizacje_budynkow
Drukuj grafikę : tak / nie

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbrosławice

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy Zbrosławice.

Prace związane z kompleksową termomodernizacją prowadzono w następujących obiektach:

 

Zródła finansowania:

dotacja NFOŚiGW w Warszawie w wysokości: 568.504,00 zł

dotacja WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 174.807,00 zł

preferencyjna pożyczka WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 920.646,72 zł

środki własne budżetu gminy: 274.598,43 zł

 

RAZEM: 1.938.556,15 zł.