do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/termomodernizacja_szkol_czekanow_i_wieszowa
Drukuj grafikę : tak / nie

Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach

Prace związane z kompleksową termomodernizacją prowadzono w Szkole Podstawowej w Czekanowie oraz w Szkole Podstawowej w Ziemięcicach.

W ramach zadania ocieplono ściany budynków oraz stropów, wykonano również wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Źródła finansowania:

dotacja z RPO-WSL 2007-2013 w wysokości: 636.257,15 zł

dotacja WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 112.280,68 zł