do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/termomodernizacja
Drukuj grafikę : tak / nie

Termomodernizacja pełną parą!

tn termomodernizacja2 i 7. To dwie najważniejsze liczby zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice". Liczba 2 - bo tyle lat potrzebne jest na wykonanie zadania. Liczba 7 - bo tyle placówek zostanie (bądź już zostało) zmodernizowanych.
Rozpoczęta w bieżącym roku termomodernizacja objęła przedszkola w: Kamieńcu, Wieszowie, Zbrosławicach, Świętoszowicach i Przezchlebiu, budynek Zespołu Szkół w Zbrosławicach oraz budynek użyteczności publicznej w Kamieńcu.
W pierwszym etapie prac, jeszcze w tym roku, zakończone zostaną modernizacje budynków: Gminnego Przedszkola nr 8 w Przezchlebiu (zdj. nr 1), Zespołu Szkół w Zbrosławicach (zdj. nr 2), Gminnego Przedszkola nr 3 w Kamieńcu (zdj. nr 3) oraz Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie (zdj. nr 4). Prace na pozostałych budynkach, zgodnie z harmonogramem prac, zostanie dokonany w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Na realizację zadania Gmina Zbrosławice pozyskała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji i preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.