do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sztab_kryzysowy
Drukuj grafikę : tak / nie

Sztab Kryzysowy

Zespół reagowania kryzysowego

Wójt Gminy - Wiesław Olszewski

Zastępca Wójta Gminy - Katarzyna Sosada

Sekretarz Gminy - Katarzyna Zyga

Naczelnik Ref. Gosp Kom. i Inwestycji - Jakub Kukliński

Naczelnik Ref. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środowiska - Barbara Francikowska

Komendant Gminny ZOSP - Dariusz Chludziński

Pełniący obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Zbrosławicach - Lucjan Szmid

Obrona Cywilna - Dariusz Musioł

TABELA SYGNAŁOW ALARMOWYCH

 

SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …..

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2.

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla ….

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

Akustyczny system alarmowy

Środki masowego przekazu

1.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie …. około godz. … min. .. może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla …

2.

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla …

3.

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców …

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla …

 

Opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013, poz. 96).