do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/szkoly
Drukuj grafikę : tak / nie

Szkoły

W związku z wprowadzonym obowiązkiem prowadzenia działalności informacyjnej przez jednostki oświatowe, wszystkie informacje o szkołach są dostępne na naszym BiP. Zapraszamy!

Szkoła Podstawowa w Czekanowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńcu

Szkoła Podstawowa w Kopienicy

Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu

Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miedarach

Zespół Szkół w Wieszowie

Zespół Szkół w Zbrosławicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu