do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/swietlica_miedary
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont Gminnej Świetlicy w Miedarach

W ramach zadania wykonano remont budynku w którym znajduje się świetlica wiejska wraz z modernizacja węzła sanitarnego, aneksu kuchennego oraz wymianą stolarki drzwiowej oraz okiennej.

Źródła finansowania:

dotacja PROW w wysokości: 39.724,00 zł

dotacja WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 22.458,24 zł