do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/swietlica_laryszow
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa świetlicy wiejskiej w Laryszowie

W ramach ww. zadania w Laryszowie powstał nowy obiekt o powierzchni 88 m2 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Zadanie realizowane było przez ZGKiM w Zbrosławicach.

Zadanie finansowane było ze środków własnych budżetu gminy w łącznej wysokości: 290.381,84 zł.