do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
28/VIII
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Komunikat umieszczony na prośbę Ministerstwa Gospodarki:

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
 
Chcemy  przestrzec  przed  firmami  komercyjnymi  przesyłającymi  osobom,  które założyły  działalność  gospodarczą,  oferty  dokonania  wpisu  w  prowadzonych  przez  siebie rejestrach  (katalogach  firm).  Wpis  do  tych  rejestrów  nie  upoważnia  do  wykonywania  działalności  gospodarczej  na  terytorium  Polski  i  nie  jest  wymagany  przez  przepisy  prawa.
Rozsyłane   pisma,   sugerujące   konieczność   uiszczenia   opłaty   za   wpis   do   "rejestru przedsiębiorców",   są   w   istocie   ofertami   handlowymi,   o   czym   świadczą   informacje
zamieszczone  drobnym  drukiem.  Uiszczona  w  odpowiedzi  na  takie  pismo  opłata  za  wpis stanowi  przychód  firmy,  która  wysyłając  pismo  wprowadza  adresatów  w  błąd,  sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje    tworzone    przez    tego    typu    firmy    stanowią    próbę    powielenia ogólnodostępnych  bezpłatnych  informacji  o  przedsiębiorcach,  zawartych  w  publicznych rejestrach    CEIDG    https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx    czy też  REGON  (http://www.stat.gov.pl/regon/),  w  których  rejestracja  jest  całkowicie  bezpłatna,  o  czym   przypomina   również   zamieszczony   na   stronie   http://www.mg.gov.pl/node/16665  komunikat Ministra Gospodarki.  
Do  wszystkich  przypadków  oferowania  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  za  opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Pozdrawiamy

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H