do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/PONE/idn:133
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

18/III
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Informujemy osoby oczekujące na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, że w budżecie Gminy na rok 2011, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata następne nie zostało ujęte zadanie inwestycyjne obejmujące wkład gminy w realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym informujemy osoby zainteresowane , że zadanie nie będzie realizowane.

Redagował: