do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/Ogloszenie-wojta-dot.-kontroli-posesji-na-terenie-gminy/idn:128
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

07/III
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Kolejne kontrole osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych będą miały na celu sprawdzenie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w następującym zakresie:

 

 • wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, przydomową oczyszczalnię ścieków lub przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej;
 • udokumentowania korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz odbiór nieczystości stałych, odpadów komunalnych.

WÓJT GMINY

WIESŁAW OLSZEWSKI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

Poniżej przedstawiamy nazwy firm, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy Zbrosławice:

 • ALBA ekoserwis Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 5, 41-992 Radzionków,
  tel.32 227 40 34;
 • EKOŚRODOWISKO Spółka z o.o, ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom,
  tel. 32 388 68 00;
 • Janusz Sosnowski ,ul. Wyzwolenia 4a/5 , 42-674 Ptakowice,
  tel. 607-877-324;
 • REMONDIS Spółka z o.o. ,ul. Nakielska 1, 42-600 Tarnowskie Góry,
  tel. 32 285-46-10;
 • Zakład Oczyszczania Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO SYSTEM" Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka Jawna ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska,
  tel. 34 329 92 29;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Toszku Spółka z o.o. ul. Górnośląska 2, 44-188 Toszek,
  tel. 32 233 43 97;
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice,
  tel. 32 233-70-74
Redagował: