do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/Ogloszenie-Komisji-Budzetu-Gospodarki-i-Rozwoju/idn:168
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

24/V
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Gminy Zbrosławice, które odbędzie się 30 maja br. (poniedziałek) od godziny 17:00 w siedzibie DFK w Zbrosławicach, przy ul. Batorego 4, poświęcone będzie omawianiu i opiniowaniu wniosków dotyczących zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego następujących sołectw:

Szałsza, Świętoszowice, Wilkowice.

(-) Katarzyna Łosicka

Przewodnicząca Komisji

Redagował: