do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
22/VI
kategoria:
Komunikaty urzędowe

W związku z planowym przez Gminę Zbrosławice przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbrosławice", Wójt Gminy Zbrosławice podaje do publicznej wiadomości, że na potrzeby powyższego opracowania zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.

Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie to okres lipiec-sierpień 2011r.

W ramach inwentaryzacji zostanie wykonany spis z natury oraz „ ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ".

Obowiązek informowania Wójta Gminy o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (np. azbest, PCB), nałożony został na osoby fizyczne przepisem art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

W związku z powyższym Wójt Gminy Zbrosławice zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie poszczególnych sołectw. Podczas procesu inwentaryzacji zostanie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców dotycząca dogodnego terminu usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z ich posesji w celu przygotowania harmonogramu działań gminy w tym obszarze.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Zbrosławice oraz podanie informacji na stronie www.zbroslawice.pl.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H