do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
14/XI
kategoria:
Komunikaty urzędowe

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zbrosławice

o przyjęciu dokumentu wymagającego

udziału społeczeństwa i o możliwościach zapoznania się

z jego treścią


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowic zatwierdzonego uchwałą nr IX/93/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2011 r.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Zbrosławice przy ul. Wolności 109a, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H