do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/Jezyk-francuski-w-kamienieckiej-podstawowce/idn:131
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

16/III
kategoria:
Edukacja i Kultura

Język francuski w kamienieckiej podstawówce

Pod koniec roku szkolnego 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Kamieńcu poprzez Kuratorium Oświaty w Katowicach została wytypowana do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego www.mowimypofrancusku.pl realizowanego w ramach programu Akademia Orange. Zadaniem projektu jest zachęcenie dzieci do nauki języka francuskiego oraz pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać nowe technologie w celach poznawczych.

W październiku musieliśmy ponownie zgłosić swój udział drogą internetową, po czym otrzymaliśmy informację o wizycie instruktażowej, która w niedługim czasie miała miejsce w naszej szkole. Wizyta instruktażowa miała na celu przeprowadzenie lekcji pokazowej i pokazanie w praktyce zastosowania zachęt w postaci nauki poprzez zabawę, a także pokazać rolę integracji międzyprzedmiotowej oraz wielokulturowości w edukacji kulturalnej dzieci. Podczas wizyty dzieci dowiedziały się dlaczego warto uczyć się języka francuskiego, jak swobodnie poruszać się po stronie, jak wykorzystywać treści zawarte na stronie do nauki i zabawy w klasie, a także dlaczego tak ważne miejsce w projekcie MowimyPoFrancusku.pl zajmuje kultura. Na zakończenie lekcji każde dziecko dostało słoiczek „crème de marron", czyli słodkiego kremu z kasztanów, popularnego we Francji przysmaku, którym można posmarować naleśniki.

Po wizycie instruktażowej rozpoczęły się w naszej szkole regularne zajęcia z języka francuskiego w godzinach popołudniowych (po zakończonych zajęciach obowiązkowych), w pięciu grupach w kl. IV – VI. Uczniowie pod kierunkiem prowadzącej mgr J. Mansfeld – Mucha oglądają filmy tematyczne w j. francuskim, uczą się podstawowych zwrotów, słówek związanych z danym tematem, wykonują ćwiczenia gramatyczne online, doskonalą wymowę. Poznają również kulturę francuską, symbole Francji, jej zabytki, które prezentują później na gazetce szkolnej.

J. Mansfeld - Mucha

Redagował: