do góry
 • Czas pracy:
  pn-wt-czw 7:00-15:00 śr 7:00-17:00 pt 7:00-13:00
 • ul. Oświęcimska 2
  42-674 Zbrosławice
 • tel.
  (32) 233 70 12
  fax
  (32) 233 71 00
07/III
kategoria:
Komunikaty urzędowe

Formularz „Oceny" jest także do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, ul Wolności 109.

Informuje się mieszkańców, że nieprzekazywanie „Informacji" stanowi wykroczenie i karane jest grzywną w wysokości do 5 tysięcy złotych (art. 346 ust. 1 prawo ochrony środowiska w zw. z art. 24 § 1 kodeks wykroczeń).

Przekazywanie Wójtowi Gminy ww. „Informacji" wiąże się wyłącznie z koniecznością ewidencjonowania wyrobów zawierających i przekazywania ww. informacji Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., nr 8, poz. 31),

3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz.649 ze zm.).

W związku z powyższym prosi się również mieszkańców o przekazywanie informacji o „Dzikich wysypiskach azbestu".

Dodatkowe informacje na temat AZBESTU można uzyskać pod numerem

032 233 77 20

Zgłoszenia dotyczące „Dzikich wysypisk" mogą być dokonywane telefonicznie.

Redagował:

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H