do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/BEZPLATNA-Zbiorka-zuzytego-sprzetu-AGD-i-RTV/idn:146
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

08/IV
kategoria:
Inne

biegiPrzypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/431/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Nr 41 poz. 605 z dnia 30 marca 2010 r., wnioski w sprawie wyróżnień i nagród składa się do Wójta Gminy do dnia 30 marca każdego roku.

Nagrody i wyróżnienia dotyczą osiągnięć sportowych uzyskanych w roku poprzednim.

Redagował: