do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sport/Absolutorium-przyznane/idn:2779
Drukuj grafikę : tak / nie

Sport

30/VI
kategoria:
Aktualności

Na sesji  29 czerwca Rada Gminy Zbrosławice udzieliła Wójtowi Gminy Zbrosławice – Wiesławowi Olszewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Wcześniej radni zapoznali się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, opinią RIO oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Absolutorium przyjęte zostało jednogłośnie.

Następnie gratulacje wójtowi złożył Przewodniczący Rady Gminy Jan Fels, radna Karina Respondek oraz z-ca wójta Katarzyna Sosada. W trakcie podziękowań Wiesław Olszewski podkreślał dobrą współpracę z Radą Gminy. „Wspólnie staramy się przygotować projekty, by były gotowe do wykorzystania, gdy zaistnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych. To niezwykle ważne  – mówił Wójt Wiesław Olszewski”.   

Wczorajsze absolutorium było już 11, jakim udzielone zostało wójtowi Wiesławowi Olszewskiemu.   

Redagował: Piotr Jędrzejczyk