do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/sala_gimnastyczna_kopienica
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy.

W ramach zadania wybudowano nową wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z jej wyposażeniem, szatniami, gabinetem trenera, magazynem, kotłownią oraz łącznikiem z istniejącym budynkiem.

Zródła finansowania:

dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości: 800.000,00 zł.

środki własne budżetu gminy: 1.832.222,28 zł.

RAZEM: 2.632.222,28 zł.