do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/robotnicza_wieszowa
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa ulicy Robotniczej w Wieszowie wraz z rozbudową zjazdu z DK94

Budowa ulicy Robotniczej w Wieszowie wraz z rozbudową zjazdu z DK94.

W ramach zadania wybudowano ulicę Robotniczą (nawierzchnia z kostki betonowej) o pow. 1.151 m2, krawężnikami o długości 455 mb oraz utwardzeniem nawierzchni tłuczniem kamiennym na pow. 448 m2.

Źródła finansowania:

dotacja z ANR w wysokości: 240.000,00 zł.

środki własne budżetu gminy w wysokości: 128.094,62 zł.