do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/remonty_drog_warstwy_scieralne
Drukuj grafikę : tak / nie

Remonty dróg - wymiana warstwy ścieralnej - na wybranych odcinkach dróg gminnych

Wykonano wymianę warstw ścieralnych na 3 odcinkach dróg gminnych:

W ramach ww. zadania wykonano m.in. sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni po frezowaniu, skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni a następnie ułożenie 5 cm nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych z zagęszczeniem mechanicznym (wałowaniem).

Prace wykonywano w okresie pomiędzy 04.10.2016 r. a 17.10.2016 r. 

Wartość wykonanych robót: 101.830,74 zł brutto. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy, w tym 10.108,34 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łubie (z przeznaczeniem na ulicę Długą).