do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/remont_mostu_jaskowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Wiejskiej w miejscowości Jaśkowice

Wykonano kompleksowy remont mostu w ciągu ul. Wiejskiej w Jaśkowicach wraz z barierami, udrożnieniem koryta cieku i skarpowaniem.

Zadanie było finansowane z środków własnych budżetu gminy w wysokości: 107.411,50 zł.