do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/przepust_swietoszowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont przepustu w ciągu ulicy Dolnej w miejscowości Świętoszowice

W ramach remontu przepustu wykonano m.in. demontaż starych poręczy, rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych, betonowanie wsporników i gzymsów, montaż nowych poręczy mostowych, ręczną reprofilację ubytków w konstrukcji zaprawą cementowo - polimerową, uzupełnienie nawierzchni jezdni (bitumicznej) na obiekcie.

Prace wykonywano w okresie pomiędzy 28.04.2016 r. a 16.05.2016 r. 

Wartość wykonanych robót: 20.955,26 zł brutto.