do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/przebudowa_drogi_bocznej_od_ulicy_Pyskowickiej_w_Lubiu
Drukuj grafikę : tak / nie

Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowickiej w Łubiu

Wykonano przebudowę drogi na długości ok. 380 mb i powierzchni 1.320,00 m2.

W ramach przebudowy wykonano m.in. oczyszczenie istniejącej kostki kamiennej, ułożenie warstwy destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem, skropienie emulsją asfaltową oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.

Prace wykonywano w okresie pomiędzy 01.08.2016 r. a 20.09.2016 r. 

Wartość wykonanych robót: 75.414,90 zł brutto.