do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/oswietlenie_sciezki_spacerowej_kamieniec
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu

Wybudowano 17 sztuk lamp z ledowym źródłem światła.

Całkowity koszt realizacji zadania: 57.650,00 zł.

Zadanie zostało realizowane w całości ze środków budżetu gminy przy udziale funduszu sołeckiego (w kwocie 27.995,00 zł).