do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/oswietlenie_miedary
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Dworcowej i Kolejowej w miejscowości Miedary

Wybudowano łącznie 24 sztuk latarni ulicznych z sodowym źródłem światła:

Całkowity koszt realizacji zadania: 113.339,00 zł.

Zadanie zostało realizowane w całości ze środków budżetu gminy przy udziale funduszu sołeckiego (7.000,00 zł).