do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/most_odebrany
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont mostu w ciągu ulicy Piaskowej w Zbrosławicach

W dniu 29.09.2014 r. dokonano odbioru końcowego remontowanego mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Zbrosławicach stanowiącego jedyną formę dojazdu do położonych nieruchomości wzdłuż przedmiotowej ulicy. Konieczność remontu wynikła ze złego stanu technicznego mostu (potwierdzonego niską oceną kontrolującego podczas przeglądów technicznych). Remont został wykonany przez przedsiębiorstwo AGBUD z Jejkowic. W ramach remontu zdemontowano zniszczone poręcze, dokonano rozbiórki elementów zbrojonych oraz remontu gzymsów, belek i skrzydełek mostu z obu stron. Przeprowadzony całkowity remont sprawił, iż znacznej poprawie uległo bezpieczeństwo ruchu drogowego, a wiekowy już obiekt będzie służył jego użytkownikom i mieszkańcom przez następne wielolecia.
Odbioru wyremontowanego mostu dokonano przy udziale przedstawicieli władz Gminy – Wójta i Zastępcy Wójta, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. Gmina planuje dalsze remonty kolejnych obiektów mostowych, które od wieloleci oczekują na swój zasłużony remont i renowację. W roku bieżącym dokonano już kapitalnego remontu mostu w ciągu ul. Hutniczej w Zbrosławicach.

Koszt remontu: 68.279,79 zł - środki własne budżetu gminy.