do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/most_Hutnicza_Zbroslawice
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont mostu w ciągu ulicy Hutniczej w Zbrosławicach

W ramach remontu wykonano nowe żelbetowe belki gzymsowe z elementami krawężnikowymi do których zamocowano nowoczesne barieroporęcze. Całkowitej renowacji poddano również płytę pomostową oraz dźwigary. Na obiekcie wykonano również nową nawierzchnię z asfaltu lanego.

Zadanie było finansowane z środków własnych budżetu gminy w wysokości: 49.554,61 zł.