do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/lesna_kraina
Drukuj grafikę : tak / nie

Leśna Kraina Górnego Śląska

Powstała w 2014 roku Lokalna Grupa Działania LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA pełni rolę lokalnej agencji rozwoju zarządzającej licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju, stojąc na straży zapewnienia realizacji wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych, wchodzących w jej skład.
Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego oraz mieszkańców 16 gmin województwa śląskiego: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś, Zbrosławice.

DANE KONTAKTOWE:

www.lesnakrainalgd.pl

ul. Leśna 2
Koszęcin (województwo śląskie)
tel. 791 584 308