do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/lacznik_kamieniec
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu – etap I

W ramach I etapu budowy łącznika w Zespole Szkół w Kamieńcu wykonano następujący zakres prac:

Zadanie było finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: 1.146.412,20 zł.