do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/kopienica_remont_drogi
Drukuj grafikę : tak / nie

Remont kapitalny ulicy Ogrodowej w miejscowości Kopienica - etap I

W roku bieżącym wykonano I etap remontu na odcinku 200 mb (820 m2).

W ramach zadania wykonano m.in:

Koszt zadania wyniósł: 108.050,58 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.