do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/kanalizacja_czekanow
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Gliwickiej, Szkolnej, Leśnej, Zielonej, 3-go Maja, Kolejowej, Sadowej oraz Stawowej o łącznej długości 8.988 mb.

Wykonano również 10 przydomowych przepompowni ścieków oraz jedną przepompownię zbiorczą zlokalizowaną przy ul. Stawowej.

Źródła finansowania:

dotacja PROW w wysokości: 2.243.142,43 zł.

pożyczka WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 1.397.337,57 zł.

środki własne budżetu gminy: 282.100,53 zł.

RAZEM: 3.922.580,53 zł.