do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/chodnik_miedary
Drukuj grafikę : tak / nie

Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w miejscowości Miedary

 

„Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w miejscowości Miedary”

W ramach przedmiotowego zadania w roku bieżącym kontynuowano (etap V) oraz zakończono budowę chodnika. W roku bieżącym wybudowano 855 m2 chodnika oraz przebudowano zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 304 m2.

Koszt realizacji przedmiotowego zadania to kwota: 230.330,37 zł (w tym 20.158,98 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Miedary).

Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości: 195.780,00 zł