do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Zakup_pojazdu_ratowniczo_-_gasniczego_dla_OSP_Swietoszowice
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Świetoszowice

Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zrealizowany projekt pn. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu średniego/ciężkiego uterenowionego na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach”. Pozyskana dotacja umożliwiła zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego, co wzmocniło potencjał Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Projekt Gminy Zbrosławice oddziałuje nie tylko na teren Gminy Zbrosławice, ale także na cały powiat tarnogórski. Swoje środki zaangażował również Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wartość całkowita: 779.820,00 PLN.

Na realizację projektu pozyskano również dofinansowanie w wysokości: 500.000,00 PLN (w tym: 200.000,00 PLN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 150.000,00 PLN z WFOŚiGW w Katowicach oraz 150.000,00 PLN z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).