do góry
Urząd Gminy Zbrosławice
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Wymiana_warstwy_scieralnej_ulica_Dluga_w_Lubiu_etap_IV
Drukuj grafikę : tak / nie

Wymiana warstwy ścieralnej - ulica Długa w Łubiu - etap IV

 

W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na kolejnym odcinku (etap V) ulicy Długiej w miejscowości Łubie.

W ramach etapu V wykonano 500 m odcinek.

Koszt realizacji zadania to kwota: 124.585,49 zł (117.145,04 zł z budżetu + 7.440,45 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Łubie).