do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Wymiana_warstwy_scieralnej_Wodna_Przezchlebie
Drukuj grafikę : tak / nie

Wymiana warstwy ścieralnej - ulica Wodna w Przezchlebiu

W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na odcinku (140 mb) ulicy Wodnej w miejscowości Przezchlebie.

W ramach ww. przedsięwzięcia wykonano remont nawierzchni pomiędzy ulicą Szkolną i Leśną.

Koszt realizacji zadania to kwota: 86.100,00 zł.