do góry
Urząd Gminy Zbrosławice Deklaracja CEEB / Zakup węgla
http://www.test.zbroslawice.pl/Informacje/Termomodernizacja_budynkow_na_terenie_Gminy_Zbroslawice
Drukuj grafikę : tak / nie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice - etap I

Zakresem rzeczowym projektu była kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej:

1) budynku Urzędu Gminy przy ul. Oświęcimskiej 2 w Zbrosławicach,

2) budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Głównej 26 w Miedarach,

3) budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół przy ul. Bytomskiej 62 w Wieszowie.

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian o pow. 1541m2 oraz dachów i stropodachów o pow. 1376 m2. Wymianie uległa również stolarka okienna i drzwiowa na salach gimnastycznych a także instalacja C.O. w budynku urzędu Gminy Zbrosławice. Na salach gimnastycznych celem ograniczenia zużycia energii elektrycznej zamontowano nowoczesne oświetlenie LED.

Celem Projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Efektem realizacji Projektu będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ograniczone zostaną także wydatki ponoszone w związku z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice.

Wartość całkowita zadania: 1.653.988,51 PLN.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości: 793.854,86 PLN.